20Maggio2018

Cum se face după împlinirea vârstei de 18 ani, până la 19 ani (la Primărie)

Cei care se nasc în Italia din părinţi străini dispun de un canal preferenţial pentru a deveni cetăţeni italieni, dar au la dispoziţie numai un an pentru a beneficia de acesta.
Potrivit legii italiene, cei care se nasc în Italia din părinţi străini nu obţin în mod automat cetăţenia italiană ci o menţin pe cea a părinţilor până la vârsta majoratului. Să vedem în detaliu procedura legală pe care trebuie să o urmeze pentru a deveni cetăţeni italieni cei născuţi în Italia din părinţi străini.
Legea italiană nr. 91/92 privind cetăţenia stabileşte că ”străinul născut în Italia, care a avut rezidenţa aici fără întreruperi până la vârsta majoratului, devine cetăţean italian dacă declară că doreşte să obţină cetăţenia italiană într-un an de la data sus-menţionată” (art. 4, punctul 2 L. 91/92).
Aceasta înseamnă că cetăţeanul străin născut în Italia şi întotdeauna rezident regulamentar, poate cere cetăţenia italiană între 18 şi 19 ani, prezentându-se la Ofiţerul de Stare Civilă de la Primăria de rezidenţă.
 Cetăţenia, în acest caz, este acordată prin beneficiul legii, astfel este posibil să devi cetăţean italian cu o simplă declaraţie de intenţie ce trebuie făcută în faţa Ofiţerului de Stare Civilă până la împlinirea celui de-al 19-lea an de viaţă.
Oficiul de Stare Civilă, odată verificată îndeplinirea cerinţelor, va proceda la înscrierea noului cetăţean în registrele de stare civilă numai după jurământul de credinţă faţă de republica italiană, prin care se conferă cetăţenia italiană cetăţeanului interesat.

 


Documente de prezentat:

 

1. Chitanţă pentru plata taxei de 200 € în c.c. 809020 deschis pe numele Ministerului de Interne; (vezi facsimil) 


2. paşaport în curs de valabilitate; 

 

3. copia integrală a actului de naştere a solicitantului; (vezi facsimil);

 


4. permis de şedere: în caz de perioade de întrerupere ale permisului de şedere, solicitantul va putea prezenta documente care pot atesta prezenţa sa neîntreruptă în Italia (ex. certificate şcolare, medicale şi altele);              

 

5. certificat istoric rezidenţă. În caz de înscriere tardivă la evidenţa populaţiei a minorului la o Primărie italiană, este necesar să se prezinte un document care să certifice permanenţa minorului în Italia în perioada anterioară înregistrării la evidenţa populaţiei (ex. certificate medicale)
 Perioada de rezidenţă legală trebuie să fie demonstrată încă de la naşterea în Italia, prin intermediul certificatului istoric de înscriere pe care îl eliberează evidenţa populaţiei şi a posesiei permisului de şedere.
Deseori se întâmplă ca părinţii să nu-şi fi înscris la evidenţa populaţiei copiii născuţi în Italia sau să ceară cu întârziere inserarea lor pe propriul permis de şedere. În acest caz lipseşte, aşadar, cerinţa rezidenţei legale neîntrerupte de la naştere până la vârsta majoratului, prejudiciind dreptul de prezentare a cererii.

Din acest motiv, Ministerul de Interne, pentru a facilita cererile de recunoaştere a cetăţeniei, prin circulara K64.2/13 din 7 noiembrie 2007, a invitat Ofiţerii de Stare Civilă să evalueze cu elasticitate cerinţa rezidenţei neîntrerupte. Adică a stabilit că în caz de întrerupere a rezidenţei legale sau de întârziere a înscrierii la evidenţa populaţiei trebuie să fie evaluate, ca dovezi ale şederii pe teritoriul italian, şi certificatele medicale (ex. certificate de vaccinare, sau de îngrijiri medicale), certificate şcolare sau altă documentaţie similară.

Din păcate, unele Primării continuă să refuze cetăţenia celor care au o ”gaură” în perioada de rezidenţă, în ciuda circularei K64.2/13 din 7 noiembrie 2007. Referitor la acest lucru, opiniile judecătorilor sunt mereu favorabile în această situaţie, cu consecinţa că refuzurile Primăriilor sunt considerate ilegale.

Pe lângă aceasta, tot pentru a facilita accesul la dreptul de cetăţenie, pe 6 noiembrie 1996, Consiliul de Stat a emis decizia 940/1996 prin care declara că absenţa sau întârzirea declaraţiei de şedere în numele minorului, se pot considera necompromiţătoare în scopul obţinerii cetăţeniei, dar numai dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:


a)    naşterea minorului în Italia a fost în mod regulamentar şi de urgenţă declarată la starea civilă, şi în scopuri de evidenţă a populaţiei (act de naştere);

b)    părinţii au fost la momentul naşterii rezidenţi în mod legal, cu permis de şedere valabil şi înscriere la evidenţa populaţiei;

c)    această condiţie a părinţilor a continuat pe întreaga perioadă avută în vedere, cel puţin până când copilul a obţinut un permis de şedere autonom.

Atenţie!!! Trebuie reţinut că unele state străine nu admit dubla cetăţenie. Aşadar, este recomandabil să verificaţi la propriul Consulat dacă recunoaşterea cetăţeniei italiene nu determină pierderea cetăţeniei de origine.  Referinţa Normativă utilizată pentru realizarea acestui ghid este Legea nr. 91 din 5 februarie 1992.