20Maggio2018

Cum se face după depăşirea vârstei de 19 anni (la Prefectură)

Dacă odată depăşită vârsta de 19 ani cetăţeanul străin născut în italia nu a ”prezentat declaraţia de intenţie” la Primărie, nu va putea cere cetăţenia italiană ”prin beneficiul legii” ci va trebui să urmeze o altă procedură. De fapt, cine a depăşit pragul de 19 ani poate solicita cetăţenia după 3 ani de rezidenţă legală în Italia în baza art. 9, punctul 1, lit. a) din Legea 91/92.
Cererea trebuie prezentată la Prefectura de rezidenţă completând formularul B şi anexând documentaţia solicitată în fotocopie. Şi în acest caz trebuie îndeplinită condiţia de a fi născut în Italia şi trebuie demonstrată posesia unui venit care să nu fie mai mic de circa 8.500 de euro anual, în ultimii 3 ani înainte de prezentarea cererii. Trebuie reţinut că venitul de referinţă este cel al nucleului familial. Aşadar, dacă este vorba de un student va fi de-ajuns să se demonstreze venitul părinţilor.

 


Documente de prezentat
1. Chitanţă pentru plata taxei de 200 € în c.c. 809020 deschis pe numele Ministerului de Interne; (vezi facsimil)

 

2. paşaport în curs de valabilitate; 

 

3. copia integrală a actului de naştere a solicitantului; (vezi facsimil);

 

4. permis de şedere: în caz de perioade de întrerupere ale permisului de şedere, solicitantul va putea prezenta documente care pot atesta oricum prezenţa sa în Italia (ex. certificate şcolare, medicale şi altele);              


 

5. certificat istoric rezidenţă. În caz de înscriere tardivă la evidenţa populaţiei a minorului la o Primărie italiană, este necesar să se prezinte un document care să ateste permanenţa minorului în Italia în perioada anterioară înregistrării la evidenţa populaţiei (ex. certificate medicale)

Ministerul de Interne are posibilitatea de a cere documente suplimentare dacă consideră necesar. Cererea este notificată interesatului prin intermediul unei scrisori recomandate la adresa de rezidenţă indicată de solicitant în cererea de cetăţenie. În cazul schimbării rezidenţei pe timpul procedurii de obţinere a cetăţeniei, este obligatoriu să se comunice noua adresă la Prefectură anexând copia chitanţei de prezentare a cererii sau a scrisorii de protocol a cererii pentru a se evita pierderea corespondenţei.
Perioada pentru procesarea cererii este de 730 de zile. În caz de rezultat favorabil, Prefectura trimite o notificare interesatului în 90 de zile de la primirea decretului de cetăţenie din partea Autorităţii. Odată ce interesatul are decretul în mână, trebuie să se prezinte la Primăria de rezidenţă, în 6 luni de la notificare, pentru a depune jurământul de credinţă faţă de Republică, aşa cum prevede art. 10 din legea privind cetăţenia (L. 91/1992). După trecerea acelei perioade decretul nu va mai avea valabilitate şi interesatul va trebui să prezinte o nouă cerere pentru cetăţenie şi să producă din nou întreaga documentaţie.

Atenţie!!! Trebuie reţinut că unele state străine nu admit dubla cetăţenie. Aşadar, este recomandabil să verificaţi la propriul Consulat dacă recunoaşterea cetăţeniei italiene nu determină pierderea cetăţeniei de origine.  Referinţa Normativă utilizată pentru realizarea acestui ghid este Legea nr. 91 din 5 februarie 1992.